O nás

Safe-life - nakládání s odpady

Naše společnost Safe-life s.r.o. vznikla z důvodu, který se nás všech osobně dotýká. Jde o stav naší přírody a životního prostředí okolo nás. Pomalu se náš svět dostává do stavu, kdy pouhé třídění odpadů nebude dostatečné. Proto chceme posunout naše kroky dále. Chceme pomáhat takovým způsobem, aby náš svět byl zelenější a to i přesto, že výrobci okolo nás používají stále škodlivější materiály. S těmito materiály si naše příroda nedokáže sama poradit. Chceme, aby i naše děti a další generace žili v zeleni a nikoliv v šedi nebezpečných materiálů, kterými se naše příroda plní. Nejsme pouze obchodníci s odpady, jsme společnost, která třídí, recykluje a vyrábí. 
Společnost, která dbá o to, aby příroda zůstala pro naše potomky stále zelená.