Poradenství

Safe-life - nakládání s odpady

Poradenské služby

Poskytujeme odborné poradenské služby pro dodávky a tvorbu produktů a technologií zejména v oblasti odpadového hospodářství, recyklace, nerostných surovin,  energetiky, bezpečnosti a dopravy
Poskytujeme zpracování návrhů HW a SW řešení Vašich potřeb, infrastruktury, vč. integrace

Poskytujeme zpracování dat, výběr nejvhodnějších metod pro zpracování Big Data v oblasti odpadového hospodářství, recyklace, nerostných surovin,  energetiky, bezpečnosti a dopravy
Pro Váš projekt zajistíme komplexní službu od návrhu technického řešení až po zajištění vhodného investora pro váš projekt
Poskytujeme analytické služby a vytvoření plánů pro uvedení Vašich produktů, technologií či služeb na trh
Poskytujeme kompletní administraci investičních projektů, a to zejména v oblasti odpadového hospodářství, recyklace, nerostných surovin,  energetiky, bezpečnosti a dopravy

Poradenské služby v odpadovém hospodářství

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

Zajišťujeme odbornou asistenci při zpracování plánu odpadového hospodářství, vedeme evidence odpadů a hlášení na úřady a zastupujeme naše klienty při jednání s orgány státní správy.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti recyklace, nakládání se surovinami a souvisejícími technologiemi.

Poradenské služby v oblasti bezpečnosti

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti zajištění bezpečnosti a bezpečnostních aplikací.

Zajišťujeme odbornou asistenci při zpracování bezpečnostních plánu a zastupujeme naše klienty při jednání s orgány státní správy. 

Poskytujeme odborné poradenství při plánování a realizaci bezpečnostních řešení průmyslových technologií a objektů.