Plasty

Safe-life - nakládání s odpady

Třídění

Na počátku procesu přijatý materíál striktně třídíme na:

 • PET – pet lahve
 • HDPE – dute většinou tvořeno obaly od drogistických produktů
 • LDPE folie – zejména obalové folie a tašky
  • následně tříděny dle barevnosti
 • Poly-Propylenové nádoby
 • Polystyren a z něj vyrobené obaly / nádoby
 • Tvrdé plasty
  • barely, květináče a jim podobné

Využití

Plasty, které pečlivě vytřídíme jsou následně regranulovány a distribuovány výrobcům.

Kde se můžete s recykláty setkat

 • Námi zpracované PET – PET lahve obvykle nacházejí uplatnění při výrobě polyesterového ( PET ) vlákna, které je ceněným materiálem v textilním průmyslu
 • HDPE – ruzné plastové výrobky
 • Vytříděné a připravené LDPE fólie standardně najdou uplatnění při výrobě obalových materiálů jako například stretch folií či bublinkových fólií